Privacy beleid

Janneke Masselink Fotografie, gevestigd aan de Koningspage 54 te Hoogeveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. 

 

Janneke Masselink is de Functionaris Gegevensbescherming van Janneke Masselink Fotografie. Ze is te bereiken via deze link.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Janneke Masselink Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige gegevens die worden verwerkt

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouder of voogd. Het is niet door mij te controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Daarom raad ik ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Wanneer je er van overtuigd bent dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op en dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Janneke Masselink Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Het verzenden van aanbiedingen.
 • Om jou te kunnen bellen of mailen indien nodig om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om jou te informeren over wijzigingen van de diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij jou af te leveren.
 • Om jouw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten en producten beter te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren.
 • Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Janneke Masselink Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken de (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoelang persoonsgegevens bewaard worden

Janneke Masselink Fotografie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Gegevens die wettelijk verplicht voor een bepaalde termijn bewaard moeten worden, worden na deze termijn vernietigd. Tijdens deze termijn worden deze gegevens digitaal of in een dossier bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Janneke Masselink Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend wanneer dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, wordt een bewerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Janneke Masselink Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt

Janneke Masselink Fotografie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Janneke Masselink Fotografie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Zie voor een toelichting https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/moet-ik-cookies-accepteren-om-alle-functionaliteit/

Daarnaast worden op deze website Google Analytics-cookies gebruikt. Er is hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Het IP-adres wordt geanonimiseerd en 'gegevens delen' staat uit en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Googlediensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Social media

Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina's te kunnen promoten of delen op sociale media, bijvoorbeeld Facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Lees de privacyverklaring van de betreffende social media (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Janneke Masselink Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens sturen via het contactformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zal gevraagd worden om een kopie van jouw identiteitsbewijs op te sturen. Maak deze in kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik zal binnen 2 weken reageren op jouw verzoek. Janneke Masselink Fotografie wil jou er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe jouw persoonsgegevens beveiligd worden

Janneke Masselink Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzigingen zijn van misbruik, neem dan zo snel als mogelijk contact op met mij.