Protocol Covid-19

 

Algemene regels voor iedereen

 • Blijft thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging toto 38 graden Celsius.
 • Heb je ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven de huisgenoten ook thuis, als je 24 uur lang geen klachten meer hebt gehad, mag je weer naar buiten.
 • Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met een COVID-19 patiënt nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • Houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van iedere persoon buiten jouw huishouden.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Was voor vertrek van huis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
 • Was je handen met water en zeep voor en na bezoek van een locatie.
 • Vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Schud geen handen.
 • Beperk zo veel mogelijk het ontmoeten van mensen uit de risicogroepen.

 

 

Specifiek voor de fotohoot/bruiloft

 • Zorg dat je weet wat de COVID-19 regels zijn die op de locatie gelden en houd je hieraan.
 • Volg de voorschriften over het maximaal aantal personen dat mag samenkomen: Rijksoverheid: groepsvorming en samenscholingsverbod.
 • Huisgenoten mogen dichter dan 1,5 meter bij elkaar staan, bij twijfel of een groep mensen uit huisgenoten bestaat; hanteer de 1,5 meterregel. 

 

Aansprakelijkheid
Janneke Masselink Fotografie (JMF) is niet aansprakelijk wanneer mensen tijdens een bruiloft of fotoshoot besmet raken met het COVID-19 virus. De maatregelen zijn bij iedereen bekend. Het is aan de opdrachtgever om de gasten hierop te wijzen wanneer de maatregelen niet in acht worden genomen. JMF maakt op gepaste afstand foto's. JMF geeft advies hoe om te gaan met groepsfoto's op anderhalve meter en geeft de (on)mogelijkheden aan. 

 

Een eventuele boete voor het niet houden aan de 1,5 meterregel op een bruiloft of bij een shoot door personen die horen bij opdrachtgever, wordt doorberekend aan de opdrachtgever. Opdrachtgever maakt het te vorderen bedrag binnen gestelde termijn over.